Website live van de Ynrin

Nieuwe website van de Ynrin is per 6 augustus online.

Seizoen Ynrin 2019-2020

Al nieuwbakken voorzitter, werd mij, door mijn medebestuursleden gevraagd om een voorwoord te schrijven voor seizoen 2020-2021. Het laatste seizoen werd door het corona-virus abrupt beëindigd. Voor alle betrokkenen bij de activiteiten binnen de Ynrin een vervelende tijd. Maar voor alle corona-patiënten was het nog vervelender. Hopelijk is iedereen er een beetje door heen gekomen en heeft men toch nog een beetje kunnen genieten van de zomer. Ook voor het bestuur van de Ynrin was het een spannende tijd. Hoe komt het? Kunnen we de activiteiten weer opstarten. Zoals het nu lijkt gaat dat per 1 september weer lukken. Maar zijn er wel speciale voorwaarden aan verbonden. Zo heeft de MFC de Wier een protocol gemaakt om gebruik te maken van het mooie Multi Functionele Centrum. Een protocol waarbij wij als stichtingsbestuur ons uiteraard aan conformeren. Maar alle activiteiten zullen met een aangepast protocol moeten werken. In de voorgaande weken hebben ze hard gewerkt om een protocol voor hun specifieke activiteit te maken en te bespreken met hun deelnemers. Voor elke activiteit is ander protocol nodig. Zoals bij biljarten het weer anders is dan bij line-dance. We gaan  er van uit dat alle deelnemers zich aan het gemaakte protocol gaan houden. Maar vooral gebruik je gezonde verstand, steun elkaar, wees er voor elkaar, dan kan iedereen genieten van de activiteiten in een veilige omgeving.
In het komend seizoen zullen alle activiteiten weer plaatsvinden. Het bestuur kan zich de angst voor besmetting voorstellenen  dat sommigen het lastig vinden om weer terug te komen. Een angst, die wij een beetje willen wegnemen, door met protocollen te werken. Hopelijk zien we een iedere na 1 september weer terug.

Met ingang van dit seizoen neemt het stichtingsbestuur afscheid van drie leden: voorzitter Johannes en de leden Diana,Stien en Griet hebben aangegeven te willen stoppen met hun activiteiten in het stichtingsbestuur. Wij bedanken hun inzet en zijn tijdens de bestuursvergadering in augustus bedankt en voorzien van een passend presentje.
Het stichtingsbestuur bestaat nu uit 4 personen. Graag willen we uitbreiden naar 5. Dus bent u de gegadigde of weet u een gegadigde, dan graag even een berichtje . Wij gaan verder bouwen, in samenwerking mfc de Wier, om alles in goede banen te leiden. Schroom niet om kritiek te spuien, maar doe dat op de juiste plaats, niet aan de bar, maar doe dit richting het bestuur. Dan kan er iets mee gedaan worden,,, laat het niet sudderen.

In augustus ging op de website van de Ynrin de lucht in (wwwdeynrin.nl) Op deze site kun je in de toekomst alle informatie vinden over de Ynrin. Er kunnen foto’s geplaatst worden en kunnen verslagjes van de activiteiten op komen. Hebben jullie kopij voor deze site, mail het dan naar het stichtingsbestuur en er wordt voor plaatsing gezorgd.

Tot slot wil ik iedereen heel veel plezier toewensen bij de hun activiteiten en we gaan elkaar zien.

Andries Jongbloed
voorzitter de Ynrin

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.